rakouská verze
×

headerbild

Zdravotnictví a sociální služby

Praktický lékař Dr. Irene Raffetseder
Obecní lékařka

Schulstraße 4
4261 Rainbach i. M.
07949/6267
Zubní lékař
Stomatologie
Dr. Christian Blum
Lichtenauer Str. 2
4261 Rainbach i. M.
07949/6565
Veterinární lékaři Mag. Klaus und Dr. Josef Reichinger KG
Summerauer Straße 14
4261 Rainbach im Mühlkreis
Tel. 07949/6450-0
veterinární lékarnaSíť „Zdravá obec“


Rozhodnutím obecní rady se účastní Městys Rainbach i. M. projektu „Zdravá obec“, čímž se předním úkolem obce stala podpora zdraví občanů.
Pro docílení trvalých výsledků účinné podpory zdravého životního stylu občanů je zapotřebí vytvoření nových struktur a řízení procesů.
Pro plánování a výkon zdravých aktivit v obci jsou k dispozici spolkové a nadpartajní pracovní skupiny dobrovolných spolupracovníků, které jsou otevřené pro občany projevující o tyto aktivity zájem. Přitom různými aktivitami se zabývá i podvýbor spolku "Jugend-, Sport- und Integrationsangelegenheiten" („Mládežnické, sportovní a integrační záletosti “).


Sozialmedizinischer Betreuungsring  (Sociální a zdravotnický  pečovatelský kruh  "SMB")

Obec se také zamýšlela nad tím, jak je možné se vyhnout resp. zkrátit doby pobytu nemocných v nemocnici či v ústavní péči. Ve většině obcí okresu Freistadt pracují již spolky, které se zvláště zabývají starostlivostí starých lidí a lidí kteří potřebují péči.
Touto formou se mají nynější pečovatelské a domácí pečovatelské možnosti profesionálně koordinovat a dále vybudovat. Toto má zabránit hospitalizaci nemocného či delší pobyt pacienta v nemocnici jen proto, že schází možnost domácí potřebné péče.
SMB je decentralizovaný a v souladu místních potřeb. Je nezávislý od příslušných orgánů, ale dotyčnými osobami sám formovaný a řízený. SMB proto působí privátními, neziskovými a nadpartajními spolky. Členové organizace by měli být především občané našich obcí resp. jejich rodinní příslušníci.

Co je vlastně pracovní náplní SMB?

  • domácí profesionální péče nemocných
  • vytvoření společného pečovatelského plánu mezi nemocnicí a ošetřujícím praktickým lékařem při převzítí nemocného domů
  • organizování každodenní pomoci
  • pomoc v sociálních záležitostech
  • jídlo na kolečkách
  • sousedská pomoc
  • zvyšování kvalifikace
  • vedení centrálního skladu pomůcek pro nemocné a postižené ( pečovatelské postele, invalidní vozíčky,...)
  • koordinace mezi sociálními zařízeními např Volkshilfe (Lidová pomoc),Caritas, Rotes Kreuz (Cervený kříž)Projekt Lebensraum  (Životní  prostor)


Projekt  „Životní  prostor“ v blízkosti centra obce vytváří  Domov důchodců St. Elisabeth, cohousingový projekt seniorského  spolubydlení „Chráněné bydlení“ a dětská školka.
Společnými akcemi se tvoří podmínky soužití a efekt součinnosti mladých a starých.


Fair-Trade-Obec


Od roku 2007 se smí městys Rainbach im Mühlkreis nazývat „Fair-Trade-Gemeinde“ (Fair trade obec).Místní pohostínství  a obchodníci byli  „myšlenkou Fair trade“ (férového obchodu)  obeznámení a přesvědčení „Fair trade produkty“ ( férové produkty)  zařadit do svého sortimentu.
Vzdělávací instituce se  budou také  tematikou Fair trade ( obchodní partnerstvím založeném na dialogu, transparentnosti a úctě s větší spravedlnosti v mezinárodním obchodě) zabývat  a plánují na toto téma  projekty. Další organizace a veřejné instituce v obce, jako např. Domov důchodců se do  projektu s přesvědčením zapojily.
Hlavní cíl hnutí Fair Trade Rakousko je cíl vývojově politický: nákup a prodej produktů, které se na místním trhu nenacházejí (káva, banány, bavlna atd.) má zmenšovat chudobu  v Asii, Latinské Americe a Africe. Drobní výrobci, pěstitelů a jejich  pracovníci  stejně tak jejich rodiny a obce se mají  podporovat a  dlouhodobě se mají zlepšovat  jejich životní a pracovní podmínky
 

Novinky


Vítáme Vás na webové stránce městyse Rainbach i. M.

Věříme, že naše webové stránky v české řeči  budou mít pozitivní ohlas a naši
čeští sousedé informacemi ve vlastní řeči budou motivováni naši obec navštívit.