rakouská verze
×

headerbild

Historie

Krátká kronika obce Rainbach i. M.
1100 Začátek  mýcení a osídlování. Dnešní "Mühlviertler Bundesstraße (B 310)" začíná být užívaná jako solní cesta.
1142 Král Konrád III předal dnešní oblast obce klášteru Garsten.
1143 V první polovině 13. století přešel majetek z kláštera na babenberského zemského knížete.
1251-70 První doklady osídlení obcemi např. Sunneberch (Sonnberg), Laupach (Labach), Rainpach (Rainbach), Apphalter (Apfoltern), Summerowe (Summerau), Zulusse (Zulissen), Herslag (Hörschlag), Dorff ze Cherspaum (Kerschbaum), Ybenstain (Eibenstein).
1330 V Rainbach je postaven první kamenný kostel.
1422 Vyhoření Rainbachu za husitské války.
1583 Dle záznamů faráře z Rainbach řádí v okolí mor.
1600 Těžké epidemie, bída a hlad v první části 17. století - doba hrůzy.
1626 Rolnické války: 6 – 8. srpna 1626 - bitva v severní částí lesa u Kerschbaum; ("Schlacht bei den Schanzen").
1639-48 Ohrožení Švédy.
1660 Od této doby jsou na faře uložené farní knihy – velký archívní majetek.
1774 Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku pro děti od 6 let.
1775 Průchod císařskými a ruskými vojsky přes Rainbach v boji proti Francii.
1776 Těžké bitvy s Francouzi, do Freistadt přišli v listopadu.
1777 Farnost Rainbach pro farní kostel obdržela patronáta Kinsky ze Sandl.
1832 Je dán do provozu usek koněspřežky Budějovice – Linec (128,7 km).
1837/38 Stavba nádražní budovy v Kerschbaum.
1848 Vznik politických obcí. V roce 1850 první volby obecní rady.
1853 Na den Anny, 26.července, vyhořelo téměř celé centrum Rainbach.
1862-70 Tři ženy zřídily řeholnickou společnost, která brzy začala pečovat o staré lidi (Domov pro staré lidi).
1869 Rainbach dostal poštu.
1872 Byla dokončená dnešní železniční trasa a byl zahájen provoz s parními lokomotivami.
1891-1927 Založení sborů dobrovolných hasičů, s F. F. Zulissen na začátku.
1894 Založení prvního sboru dobrovolných hasičů v Rainbach.
1899 Dne 30. srpna projíždí obcí dio Čech dvorním vlakem jeho veličenstvo císař Františe Josef.
1900 Světová událost v Rainbach! Dne 12. června projíždí obcí první automobil.
1909 Klášterem vybudovaný dům Rainbach 77 (nynější mateřská školka) sloužil od 1.7. jako zařízení pro opatrování dětí. Toto zařízení bylo na začátku války v roce 1914 kvůli nedostatku financí zavřeno.
1914-18 První světová válka.
1918 Rainbach dostal v budově nádraží vlastní policejní stanici.
1919 Obecní škola v obci Zulissen (pobočka Rainbach). Oficielní otevření v roce 1926.
1920 Vznik sdružení Vorschusskassenverein, což je vlastně předchůdce Raiffeisenbanky.
1920 Rainbach je napojen na veřejnou elektrickou síť. Již v roce 1920 existuje v Bruckmühle privátní malá elektrárna, která elektrickou energií zásobuje kostel, školu a některé místní domy.
1938 Připojení Rakouska k Třetí říši. Asfaltování říšské silnice z Lince k hranicím. Během obsazování Sudet je množství vojáků v ulicích i v mnohých domech obce.
1939-45 Druhá světová válka.
1945 Spojenecká vojska vstoupila ze západu, ze severu přišli Rusové. Veřejné budovy jako škola či hostinec jsou zabrané pro vojenské učely.
1951 Duben – otevření nové Obecné školy. Budova je vybudovaná z cihel z cihlárny Summerau, která je ve vlastnictví obce. Zaměstnanci obce dostávájí své kanceláře v budově bývalé školy (ještě nyní Obecní uřad). Dříve byly tyto kanceláře v domě Rainbach 77 – dnešní mateřské školce.
1953-57 Mateřská škola, vedená řeholníky v domě Rainbach 77.
1956+64 Vybudování kanalizace v Rainbachu.
1956 Slavnostní předání Domova mládeže (nynější Farní dům) a přistavěné budovy Raiffeissenkasse.
1962-64 Nová kostelní okna dle návrhu prof. Margret Bilger.
1964 Navrtání hluboké studně a položení vodovodního potrubí. Hlavní škola je slavnostně předaná jako expozitura.
1965 Září – Hlavní škola v Rainbachu funguje jako nezávislá škola. Do prvního družstevního obytného domu v Rainbachu se nastěhovali občané (Lawog dům).
1968 První obytné objekty jsou zásobované vodou obce.
1969-70 V těchto letech probíhá restaurování farního kostela a jeho přístavba. Tím se budova podstatně zvětšila.
1971 Přeložení státní silnice na severu a jihu Rainbachu respektive ve středu obce vybudování nových chodníků a budování mostu v Kerschbaum. Zřízení 1. sítě pěších stezek v Rainbachu.
1972 Demolice objektu Menserhaus (první školní budova) ve středu obce a nové utváření centra obce. Farní zahrada se změnila na park.
1973 Září – Hlavní škola dostala novou budovu (Kreativhauptschule – Kreativní škola). Zřízení Obecní mateřské školky v domě Rainbach 77 (v nynější době stále budova Mateřské školky, nyní restaurovaná a přístavbou zvětšená).
1975 Červenec – zrušení Obecní školy Zulissen. Rekonstrukce a elektrifikace trati Linz – Summerau.
1977 Pro Obecní úřad se pořizuje první počítač obce (tehdy nejnovější stav techniky - cena 34.000,- EUR).
1978 Zřízení WAG (West-Austria-Gasleitung, rakouský tranzitní plynovod) se stanicí v Apfoltern. Zřízení kabelových rozvodů pro televizi v Rainbach a Summerau.
1981 Rainbach získal ocenění „Nejkrásnější obec Rakouska“
1983 Byla ukončená výstavba budovy Musikheim (Dům hudby), stejně tak rekonstrukce kanceláří Obecního uřadu.
1985 Obec je povýšena na městys.
1986 Velká slavnost při příležitosti povýšení na městys.
1988 Otevření rekreačního zařízení Rainbach s jezerem na koupání.
1989 Nové kostelní varhany ( výměnou za varhany z roku 1909).
1992 Otevření výceučelového sálu (Kulturní sál).
Otevření Centra sběrny surovin.
Začátek výstavby stoky kanalizace do Freistadtu.
1994 Nastěhování do obytných domů v Lindenfeld 1 a 1a.
1995 Otevření zařízení Seniorenwohnheim „St. Elisabeth“ (Dům seniorů), vedený sestrami.
1996 Otevření obnovené Koněspřežní dráhy v Kerschbaum v délce půl km historické koněspřežky a Muzea koněspřežky.
Otevření nového Sportovního střediska a asfaltovaných dráh pro metanou.
1997 Ukončení výstavby kanalizace v Summerau.
Sboření starého Domova důchodců. Na místě vybudován supermarket "Extra Nah & Frisch Markt".
1998 Nastěhování do obytných domů Birkengasse 9 a 11.
1999 Otevření nádražního podjezdu Summerau.
2000 1. října - celnice Rainbach je přemístěna do Freistadtu.
2001 Sanace kanalizace v Rainbachu a vybudování další kanalizační sítě do Rainbach – sídliště a Summerau.
2002 Obnova vodovodní sítě v městys Rainbach i.M.
V srpnu pohroma - stoleté záplavy.
V Rainbach je otevřen tenisový areál.
Otevření Rundherum - centrum pro rodiče a děti (hlídání dětí).
2003 Demolice Klostermaierhof kvůli stavebnímu projektu mateřská školka a zřízení projektu chráněného bydlení "Lebenszentrum".
Otevření Cesty čaker v Eibenstein.
Po vybudování nové kanalizace asfaltování v Rainbach i.M. (sídliště) a v Sonnenberg.
2005 Červenec – zrušení policejní stanice v Rainbach.
2006 Otevření renovované a přístavbou zvětšené mateřské školky.

Novinky


Vítáme Vás na webové stránce městyse Rainbach i. M.

Věříme, že naše webové stránky v české řeči  budou mít pozitivní ohlas a naši
čeští sousedé informacemi ve vlastní řeči budou motivováni naši obec navštívit.