rakouská verze
×

headerbild

Plánované dané projekty

Plánované dané projekty - s místním významem

Úprava náměstí – jakým směrem se má naše centrum vyvíjet?

V polovině devadesátých letech získala obec Rainbach v centru města velkou nemovitost. Tím se vytvořila možnost nového utváření centra obce. Obec je je ve spojení s renomovanou kanceláří zabývající se s utvářením prostorů a v rámci veřejné akce byly dosavadní návrhy prezentované. Obyvatelé Rainbachu na informačním setkání mohli také podat své koncepční návrhy upravy náměstí.Konkrétně je plánovaná synergie veřejného prostranství s různými funkcemi budov (správní budova, budova hačičského sboru, sál pro slavnosti, místo pro koncerty atd.).


Mühlviertel rychlostní silnice (S 10)


Dopravní napojení našeho regionu bylo až do nynější doby nedostačující. Již v sedmdesátých letech v původních návrzích bylo plánovano vystavět současnou dálnici A7 až na česko – rakouskou hranici.Tento plán se neuskutečnil. V roce 2009 se začalo s výstavbou čtyřproudové rychlostní silnice (Mühlviertel rychlostní silnice S10). Tato silnice povede nejdříve z Freistadt do Unterweitersdorf a napojí se na konec dálnice A7.
Realizace severního úseku rychlostní silnice, ve které se i obec Rainbach nachází, se odkládá. Vzhledem k úsporným opatřením příslušného ministerstva se projekt pozastavil a odložil na období po roce 2017.


Interkomunální vývoj lokality rychlostní silnicí  S10


V souvislosti s plánovánými napojeními a dopravními uzly rychlostní silnice S10 vzniká v lokalitě řada  možností pro zasídlení různými firmami. Projekt má za cíl realizování i za hranicemi obce optimální využití prostoru. Celkovým uvedením do provozu silnice S10  do konce roku 2015, lepšími napojeními hornorakouské centrální oblasti a jihočeské oblasti až k Baltskému moři se očekává podstatné kvalitativní zlepšení lokalit zapojených obcí v Muhlviertel. Aktivní a výhledovou vývojovou politikou – oblastní i místní, s co nejlepším využitím synergií jednotlivých účastníků se mají identifikovat, zajišťovat a realizovat možnosti celé oblasti.


INKOBA - oblast podnikové výstavby


Za účelem rozvoje průmyslových ploch založilo 17 obcí okresu Freistadt sdružení "Verband interkommunale  Betriebsansiedlung Region Freistadt" (krátce INKOBA, oblast Freistadt).
Lokalita jedné z firemních ploch ve velikosti 19 ha se nachází přímo na silnici B310 Mühlviertler Bundesstraße. INKOBA - Interkomunální zasídlení firem je iniciativa kooperací obcí, cílem je kooperace při rozvoji hospodářských parků a společný marketing.


Renovace školy


Městys plánuje renovaci školy a přestavbu nynější obecní a hlavní školy (Kreativ Hauptschule). Cílem je navržení budovy s nulovou spotřebou energie s využitím nových stavebních a izolačních materiálů. Bude pak první školní budovou v Horním Rakousku, která po rekonsturkci sama vyrábí svoji spotřebu energie (elektřina, topení atd.).


Novinky


Vítáme Vás na webové stránce městyse Rainbach i. M.

Věříme, že naše webové stránky v české řeči  budou mít pozitivní ohlas a naši
čeští sousedé informacemi ve vlastní řeči budou motivováni naši obec navštívit.