rakouská verze
×

headerbild

Dobrovolnické hasičské sbory

Zachraňovat  - Hasit -  Vyhledávat - Ochránit

Na dnešním rakouském území jsou dobrovolnické požární sbory už od roku 1857.
Dobrovolnický požární sbor je veřejný požární sbor, který je hlavně složený z dobrovolných členů.


Dobrovolnické hasičské sbory a profesionální zaměstnaní hasiči

V Rakousku jsou převážně dobrovolnické hasičské sbory. Nacházejí se téměř ve všech městech i v nejmenších obcích a jejich částí. Dále existují (téměř výlučně dobrovolnické) hasiči podnikových sborů, v jejichž řadách jsou pracující provozů, kteří touto dobrovolnou činností chrání svá pracovní místa. Jen velká hlavní města spolkových zemí - Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg a Klagenfurt mají profesionální hasičské sbory, které hasiče zaměstnávají.


Úloha hasičů

 • obranná požární ochrana
 • preventivní požární ochrana
 • (technická) pomoc při nehodách a ostatních nouzových situacích člověka a zvířete
 • účinná pomoc v (jiných) ujmách či katastrofálních situacích (přírodní katastrofy, technické poruchy, škody životního prostředí a jiné)
 • účinná pomoc při nehodách s nebezpečnými látkami
 • (jiná) spolupráce civilní ochrany

 

Příslušnost hasičských sborů

Podle ústavy spadá hasičství v Rakousku do kompetence jednotlivých spolkových zemí, právní předpisy jsou dány zemskými zákony a ustanoveními, zabezpečování požární ochrany na území obce je tradičně svěřeno do pravomocí obcí, které využívají k účelu požární ochrany požární (dobrovolnické) sbory.Vybavení - převážně jednotné


Požární automobily a technické vybavení jsou dotované jen z veřejných prostředků, jestliže odpovídají stavebním směrnicím (stavebnímu doporučení) Hasičského záchranného sboru Rakouska či směrnicím hasičských záchranných sborů jednotlivých spolkových zemí Rakouska. To nutí firmy dodávající technické vybavení a stejně tak hasičské sbory k dodržování určitých směrnic v technickém provedení a při dané jednotnosti, potřeby a účelu dbaní také na ekonomickou efektivitu.


Jednotlivé sekce hasičství v Rakousku:


1. Spolkový hasičský záchranný sbor
2. Zemské hasičské záchranné sbory
3. Okresní hasičský velitel
4. Úsekoví hasičští velitelé
5. Částeční hasičští velitelé
6. Městské, obecní hasičské sbory

Hasičské sbory městysu Rainbach i. M.:

 

Hasičský sbor Velitel Einsatzfahrzeuge/Mitglieder Fotografie
Rainbach i. M. HBI Peter Jachs
Sonnenhang 3
4261 Rainbach i. M.
 • cisternová aut.stříkačka
 • tzv.Rüstlöschfahrzeug se specielním vybavením
 • velitelský automobil
250 osob
 
Summerau HBI Manfred Jahn
Summerau Mitte 30
4261 Rainbach i. M.
 • cisternová aut.stříkačka
 • tzv.Rüstlöschfahrzeug se speciálním vybavením
 • speciální chemický automobil - olej
 • velitelský automobil
250 osob
Kerschbaum HBI Johann Hager
Kerschbaum 29
4261 Rainbach i. M.
malý požární automobil
90 osob
 
Zulissen HBI Andreas Stumbauer
Zulissen 57
4261 Rainbach i. M.
malý požární automobil
70 osob
Eibenstein HBI Gottfried Pühringer
Eibenstein 62
4193 Reichenthal
malý požární automobil
50 osob
 
Hörschlag HBI Christian Dienstl
Hörschlag 32
4261 Rainbach i. M.
malý požární automobil
40 osob
 
Sonnberg HBI Josef Koller
Sonnberg 42
4261 Rainbach i. M.
malý požární automobil
50 osob
 Novinky


Vítáme Vás na webové stránce městyse Rainbach i. M.

Věříme, že naše webové stránky v české řeči  budou mít pozitivní ohlas a naši
čeští sousedé informacemi ve vlastní řeči budou motivováni naši obec navštívit.